Kurser

At skabe eller formidle liv i historien er nøgleordene for de kurser, jeg holder. Og det giver god mening, hvis I for eksempel er et lokalarkiv eller en slægtshistorisk forening, eller du sidder ene mand/kvinde og gerne vil i gang med at skrive livshistorie/erindringer, din slægtshistorie eller anden form for historie, du gerne vil gøre til vedkommende tekst og dermed levende læsning.

Så hvis du synes, det er svært at komme i gang selv, mangler sparring og inspiration eller et par tips og tricks til din formidling - eller til at åbne op for andres erindringer - kan et af mine kurser forhåbentlig hjælpe dig videre.

Her på siden finder du mere information om de kurser, jeg allerede kører. Men du er også velkommen til at henvende dig, hvis du har brug for en anden type kursus inden for livshistorier, erindringer eller historieformidling. Så sammensætter jeg gerne et i forløb til dit behov. 

forening

Du kan finde nogle gode råd til den proces i denne pdf-fil: Skriv livshistorie – råd på din vej.

Kurser i at skrive erindringer

Der er desværre ikke nogen aktuelle og åbne kurser i at skrive erindringer. Jeg arbejder pt. mest med individuel vejledning, hjælp til at skrive og lave foredrag - og kører ind imellem nogle lukkede skrivegrupper.

Hvis du har været på kursus før og vil med i en lukket skrivegruppe, kan du kontakte mig direkte.

Skrivegrupper for dig, der skal holdes til ilden…

Vi kender det alle sammen. Det kan være svært i en travl hverdag at nå alt det, vi rigtigt gerne vil. Måske er det dit erindringsprojekt, der hele tiden bliver udskudt? Så kan det være en god ide at have nogen at forpligte dig overfor. Er du interesseret i at komme med i en lukket skrivegruppe med jævnlige deadlines, så kontakt mig endelig og hør nærmere. Grupperne mødes som udgangspunkt i Aarhus. Men det er også muligt at oprette virtuelle grupper, hvis du ikke bor i nærheden.

Liv i lokalhistorien

Den lokale historie er en skat, der er værd at bevare for eftertiden. Men hvordan får vi ”guldet i skattekisten til at glimte”, så også andre spærrer øjnene op? Og bliver betaget af lokalhistorien som du og jeg!

Min erfaring er, at det kan være svært som arkiv at gøre en aktiv indsats på området og ikke mindst få lokalhistorien til at leve gennem formidling. Derfor laver jeg kurser specielt til lokalarkiver, hvor jeg tager udgangspunkt i deres hverdag og samtidig giver et skub til en mere aktiv indsats og konkrete redskaber fra min egen journalistiske værktøjskasse. Både i forhold til erindringsindsamling, interviewteknik og formidling - og en række andre spørgsmål, som ildsjælene på lokalarkiverne måske især bokser med.

Erindringskursus for lokalarkiver

Erindringer er en vigtig kilde til lokalhistorien, og mange lokalarkiver modtager da også uopfordret erindringer og indsamler dem i et vist omfang selv. Men de er ikke altid lige synlige.

Jeg har blandt andet holdt kurser for Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) med erindringer som omdrejningspunkt, og nedenfor er der et uddrag af, hvad formanden for uddannelsesudvalget efterfølgende skrev i medlemsbladet OmSLAget.

 

 

Det erindringsbårne interview

Rundt omkring dig lever mennesker, der er fulde af fortællinger og dermed er en uvurderlig kilde til lokalhistorien. Er I et lokalarkiv, hvor I gerne vil arbejde mere med erindringsindsamling og -formidling, er dette kursus noget for jer. På kurset taler vi om, hvad I skal være opmærksomme på, når I interviewer ”helt almindelige mennesker”. Kurset giver nogle ideer til at få åbnet dem op, til hvordan du kan sikre, at det ikke kun er ja-/nej-svar og ligegyldigheder, men langt mere detaljerede beskrivelser/historier og interessante passager, I får med hjem til videre bearbejdning.

Kurser skræddersyet til dit behov

Du er altid velkommen til at kontakte mig og høre nærmere, hvis du ikke lige fandt, hvad du søgte i kurserne ovenfor.

Hvis du som privatperson eller I som forening, klub eller arkiv har brug for indspark til arbejdet med erindringer, historieformidling, slægtsbøger, der giver anerne liv på skrift, eller anden fængslende formidling af fortiden.

Jeg sammensætter gerne forløb, der passer til specifikke behov.

Sådan siger kunderne

"Det er ikke nyt for lokalarkiver at indsamle erindringer, men at formidle dem på en fængende måde, frem for blot at stille dem til rådighed for publikum, bringer mange af os på mere gyngende grund. Er det overhovedet i orden at redigere i stoffet? Kan man tillade sig at dramatisere fortællingen for at skabe liv? Ja, siger Lotte Printz, hvis modtageren skal have glæde af materialet, så skal det formidles. Og enhver formidling er en redigering, hvor man udvælger, vinkler og fortolker. […]

Andre gode tips var at starte fortællingen med det, der har gjort størst indtryk, frem for en slavisk, kronologisk gennemgang, og at tænke i mennesker og episoder frem for i fakta og tørre data.

Inden vi kom så langt, blev erindringernes værdi som kilde til historien diskuteret - hvor pålidelig er hukommelsen egentlig, og hvad kan senere påvirke vores opfattelse af de begivenheder, vi engang stod midt i? Det står lysende klart, at erindringer ikke er utvetydige sandhedsvidner om fortiden, men til gengæld kan de tilføre historien liv og sjæl, så vi kan mærke den på en helt anden måde, end hvis vi kun havde fakta og billeder. […]

Og med en journalist som underviser, så blev der naturligvis også diskuteret interviewteknik, og hvordan man får den interviewede til at være tryg og fortælle frit fra leveren.

Efter en god dags input og debat kunne deltagerne tage hjem med ny inspiration, som nu skal omsættes til praksis ude i lokalarkiverne. […]

[…] og det er sådan, man ved, at et kursus har været godt: når aha-oplevelserne fører til handling."

Else Gade Gyldenkærne, formand for uddannelsesudvalget i SLA, uddrag fra medlemsbladet OmSLAget, www.danskearkiver.dk   

 

“I lokalarkiverne laver vi mange registreringer, men vi vil også gerne fortælle historierne, så det ikke bare bliver døde arkivalier. Vi havde brug for at få inspiration til at få arkivalierne formidlet fortællende. Derfor købte vi kurset “Liv i lokalhistorien” hos Lotte Printz.
Kurset var en kæmpe inspiration, og så fik vi til med nogle konkrete værktøjer med hjem. Efter kurset er det også blevet nemmere at få folk fra arkiverne til at bidrage til Lokalarkiverne i Lemvig Kommunes fælles årbog. Det er der mange, der ikke har haft mod på tidligere. Og det har været tydeligt på det, der kom ind allerede kort tid efter kurset, at skribenterne har taget ved lære af de værktøjer, Lotte gav. Så vi er meget tilfredse og vil helt sikkert anbefale Lottes kurser til andre lokalarkiver.”

Jens Erik Villadsen, formand for Arkivsamvirket i Lemvig Kommune – www.lemvighistorie.dk

 

“Hvorfor skrive om sig selv? Er det ikke for selvoptaget at være? Hvordan overhovedet gribe projektet ”skrive erindringer” an? Lotte ændrede min usikkerhed til en form for overskud – men især til lyst.

På hendes kurser var vi deltagere i den 3’ eller 4’ alder. For det første gjorde Lottes interesse for og indføling i hver af vores historie, at vi droppede vores forbehold over for at ”give” os selv til disse private fortællinger. Atmosfæren er afgørende for at kunne modtage undervisning med anvisninger og råd. Lotte kender til deltagernes reaktioner – og med takt fik hun os til at erkende, at det at fange vores læseres interesse kræver kneb. På min rygrad ligger nu begrebet ”at holde læseren i hånden”, at holde fokus og gode anslag. Lottes fortjeneste!

Jeg har deltaget på flere kurser med tilfredsstillelsen ved at blive holdt til ilden, fornøjelsen ved at udveksle skriveerfaring og udbyttet ved den tilbagevendende feedback.

Hanne Malte Johansen, kursist